Orathai Chaiya, BA

Data management
HIV-NAT
IT
104 Ratchdumri Road Pathumwan
Bangkok Thailand orathai.c@hivnat.org