Reginald Deschepper, Ph.D

Ph.D
Vrije Universiteit Brussel
Department of Health Sciences, Faculty of Medicine and Pharmacy
Laarbeeklaan 103
Brussels Belgium 1090
rdschep@vub.ac.be